ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

202

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-รวม 6,343 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,926 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 217 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 188 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 1,995,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,663 ราย
หายป่วยสะสม 1,883,083 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 94,163 ราย
———————
เสียชีวิต 45 ราย