เชียงใหม่เตรียมเปิด ICU สนาม 50 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง

blank

เชียงใหม่เตรียมเปิด ICU สนาม 50 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 64 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนครพิงค์ โพสต์ข้อความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในจ.เชียงใหม่ ที่มีการพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง(สีส้ม,สีแดง)เป็นไปด้วยความยากลำบาก ในแต่ละวันมีผู้ป่วยระดับอาการรุนแรงและวิกฤตที่ต้องการเตียงเป็นจำนวนมาก เดิมจ.เชียงใหม่ มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ประมาณ 100 เตียงซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆวัน

blank

จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.เชียงใหม่ จึงได้เตรียมเปิด ICU สนาม ขนาด 50 เตียงขึ้น โดยการปรับปรุงอาคาร Hall 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้เป็น ICU สนาม รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงเป็นหลัก โดยมอบหมายให้รพ.นครพิงค์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการ ICU สนามแห่งนี้ ซึ่งได้เร่งดำเนินการติดตั้งระบบจ่ายออกซิเจน,ระบบ IT,ระบบสื่อสารกล้องวงจรปิดและจัดเตรียมเครื่องมือ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่นี่จะเป็นบุคลากรของรพ.นครพิงค์ร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) คาดว่า ICU แห่งนี้จะพร้อมเปิดรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พ.ย. เป็นต้นไป

ข้อมูล-ภาพ : โรงพยาบาลนครพิงค์

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank