เชียงใหม่สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน ตลาด และที่พักคนงาน

3876

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 “สถานที่เสี่ยง” ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน ตลาด และที่พักคนงาน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2564, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2564, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 24 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดที่พักคนงาน นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 23 พฤศจิกายน 2564, ตลาดสามแยก โซนเขียงหมูเขียงเนื้อ โซนผัก และโซนอาหารทอด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2564 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments