เชียงใหม่นำระบบ Home Isolation แยกกักตัวที่บ้าน มาใช้สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลใกล้ชิด

1478

จังหวัดเชียงใหม่นำระบบ Home Isolation มาใช้สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย พร้อมมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ประเมินอาการเป็นประจำทุกวัน หากมีอาการรุนแรงพร้อมนำเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในทันที

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน Home Isolation จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำเป็นต้องใช้เตียงเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดภาวะเตียงไม่เพียงพอต่อความต้องการ การทำ Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านเป็นทางหนึ่งของการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และสอบถามเพื่อประเมินอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

โดยเกณฑ์การรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ Home Isolation นั้น จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วมีอาการดีขึ้น แพทย์จะจำหน่ายออกไปรักษาตัวด้วยวิธี Home Isolation ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการกักตัว ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตนเอง และมีสภาพบ้านพร้อมที่จะแยกห่างจากผู้อื่น เช่น อาศัยอยู่ในห้องส่วนตัว หรือมีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นได้

เมื่อเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยวิธี Home Isolation แล้ว ผู้ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทันที พร้อมด้วยชุดยาพื้นฐาน ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และการติดตามอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line หรือ VDO Call เป็นประจำทุกวัน หากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง โรงพยาบาลที่รับดูแลก็พร้อมที่จะนำกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในทันที

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่ทราบผลการตรวจจากโรงพยาบาล หรือชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ว่าเป็นบวก และต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการ Home Isolation สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1330 ต่อ 14 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-805-2121 ,084-805-3131 ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank