เชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงานและชุมชนต่างด้าวหลายแห่ง เร่งควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

blank

เชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงานและชุมชนต่างด้าวหลายแห่ง เร่งควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 436 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย สระแก้ว 2 ราย แม่ฮ่องสอน เชียงราย และชลบุรี จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลืออีก 431 เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และที่มีการระบาดต่อเนื่อง ทั้งหมด 31 คลัสเตอร์ 90 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม พบเพิ่ม 19 ราย ,แคมป์คนงานช่างสอน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง 10 ราย ,โรงงานเชียงรายฟู้ด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง 9 ราย ,บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 7 ราย ,ค่ายมวยบุญลานนามวยไทย 3 ราย ,Indeed Creation 3 ราย , และหอพักดาบพล อำเภอสารภี 3 ราย นอกนั้นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1-2 ราย ในคลัสเตอร์เล็กๆ

blank

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย จาก 20 คลัสเตอร์ อาทิ คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 36 ราย ,ตลาดประตูก้อม 4 ราย ,ตลาดวโรรส ตลาดสันป่าข่อย และตลาดประตูเชียงใหม่ พบเพิ่มแห่งละ 3 ราย ,ตลาดยางเนิ้ง ตลาดแม่โจ้บาร์ซา ตลาดรวมโชค พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย ,ตลาดต้นพยอม ตลาดธานินทร์ ตลาดทิพเนตร ตลาดบ้านน้ำโท้ง ตลาดหนองหอย และตลาดหน้าค่าย พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน และวันนี้พบในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายที่ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าอีก 151 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัว วันนี้ยังพบจำนวนมาก กระจายอยู่ในหลายๆ อำเภอ พบมากถึง 16 ครอบครัว รวมผู้ติดเชื้อ 42 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 88 ราย