เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้ยื่นขออนุญาตขายสินค้าช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยสามารถยื่นขออนุญาตได้ในวันที่ 16-17 พ.ย. นี้

1180

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้ยื่นขออนุญาตขายสินค้าช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยสามารถยื่นขออนุญาตได้ในวันที่ 16-17 พ.ย. นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นคำขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  สำหรับจำหน่ายสินค้าชั่วคราวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่ผ่อนผันของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2564 โดยยื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ)เทศบาลนครเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

blankblankblankblank