สหรัฐเตรียมมอบวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 1 ล้านโดสให้ไทย ภายใต้สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ

blank

สหรัฐเตรียมมอบวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 1 ล้านโดสให้ไทย ภายใต้สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ อาทิห้ามนำวัคซีนที่ได้รับมอบไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสหรัฐอเมริกาเตรียมมอบ วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ โดยจะต้องมีการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ ห้ามนำวัคซีนที่ได้รับมอบไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ รวมทั้งภาครัฐจะต้องดูแลรักษาและชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนดแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวัคซีนที่ได้รับมอบ

ที่ผ่านมา ไทยได้รับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 จาก 8 ประเทศ รวมแล้วเกือบ 10 ล้านโดส