Home ข่าวทั่วไทย อย.เตือน! ขนม BLACK POWDER ขนมอันตราย กินแล้วอาจตายไม่รู้ตัว

อย.เตือน! ขนม BLACK POWDER ขนมอันตราย กินแล้วอาจตายไม่รู้ตัว

-

อย.เตือน! ขนม BLACK POWDER ขนมอันตราย กินแล้วอาจตายไม่รู้ตัว

     เป็นกระแสที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนทั่วไปแตกตื่นอย่างมาก สำหรับกรณีเด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนหัว อาเจียน นอนซึม ตาลอย และไม่มีอาการตอบสนอง หลังบริโภคขนมที่มีลักษณะเป็นผงคล้ายเกล็ดน้ำตาล มี 2 สี 2 รสชาติ บรรจุในขวดเล็ก ๆ รูปร่าง เหมือนขวดน้ำอัดลม สีดำ ฉลากเขียนคำว่า BLACK POWDER และมีข้อความเป็นภาษาจีน โดยไม่มีข้อความภาษาไทย และเลข อย. นั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เด็กมักซื้อไปรับประทาน หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ดำเนินการยึดหรืออายัดแล้วแต่กรณี และสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

     ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเลือกซื้อขนม โดยเฉพาะขนมที่มีสีสันฉูดฉาด หรือบรรจุในภาชนะที่แปลก ดูน่าสนใจ ไม่มีเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. และไม่มีข้อความภาษาไทยบนฉลาก อย่าซื้อมากินเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือสารปนเปื้อนต่างๆ ได้ ฉะนั้น อย่าลืมสังเกตเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนซื้อทุกครั้ง
ข้อมูล : Fda Thai

Must Read

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. นี้

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. นี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ต่อสื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม...
error: Alert: Content is protected !!