เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิต

blank

เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงด้านการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิต กรณีเกิดการติดเชื้อนั้น

ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนมาเพียงพอ โดยเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็น Pfizer ซึ่งจะฉีดห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็ม 2 AstraZeneca (ในกรณีจำเป็น) โดยประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถ Walk in เข้าไปฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกอำเภอ ส่วนในเขตอำเภอเมือง สามารถเข้ารับบริการได้ตามศูนย์ฉีดห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า, ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ฉีดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ, ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลสวนปรุง, ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และศูนย์ฉีดโรงพยาบาลแม่และเด็ก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1023422, 098-1025783, 098-1028632, 084-8052121 และ 084-8053131

blank

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่