เชียงใหม่เฝ้าระวัง เร่งคุมการระบาดในสถานที่ทำงาน สกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ขณะที่คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

2327

จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังและเร่งควบคุมการระบาดในสถานที่ทำงาน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ภายหลังพบการติดเชื้อในหลายแห่ง ขณะที่คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรวจพบระหว่างกักตัว ตรวจเชิงรุก และติดตามผู้สัมผัส

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 379 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20 คลัสเตอร์ รวมผู้ติดเชื้อ 75 ราย ได้แก่ แคมป์คนงานกอไผ่ หมู่ 6 บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี 12 ราย, ชุมชนหมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ 8 ราย, หอพักป้าอี๊ด หมู่ 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย 8 ราย, บริษัท Indeed Creation 7 ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 6 ราย, งานศพ ซอย 9 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง 4 ราย, โรงแรมพรพิงค์ 6 ราย ที่เหลือเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย

blank

ส่วนคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัส ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 25 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,779 ราย, ตลาดต้นลำไย 6 ราย, ตลาดประตูก้อม 3 ราย, ตลาดสามแยก สันทราย, ตลาดรวมโชค, ตลาดแม่โจ้พลาซ่า, ตลาดฮอด และ ตลาดยางเนิ้ง สารภี พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย ตลาดประตูเชียงใหม่, ตลาดวโรรส, ตลาดเจริญเจริญ, ตลาดหนองหอย, ตลาดแม่ริมพลาซ่า, ตลาดมิ่งเมือง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน

blank

และวันนี้พบในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายที่ เช่น โรงแรมพรพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา หอพักผดุงศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภ.ฝาง สภ.ช้างเผือก สถานรับเลี้ยงเด็กชุลีกร คลินิกกายภาพพัฒนสุข หลังวัดป่าแพ่ง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด และอีกหลายแห่ง จึงต้องมีการเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

blank

นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 108 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัว ยังพบมากถึง 28 ครอบครัว รวมผู้ติดเชื้อ 62 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในหลาย ๆ อำเภอ

blank

blank
blank
blank
blank

blank
blank
blank

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่