เชียงใหม่เดินหน้าตรวจ ATK หาเชื้อเชิงรุก เร่งตัดวงจรการระบาดอย่างรวดเร็ว ชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันป่วยรุนแรง-เสียชีวิต

683

blankเชียงใหม่เดินหน้าตรวจ ATK หาเชื้อเชิงรุก เร่งตัดวงจรการระบาดอย่างรวดเร็ว ชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันป่วยรุนแรง-เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงรายงานความคืบหน้าการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแนวทางร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดยแนวทางที่สำคัญในห้วงสัปดาห์นี้คือการเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาตรวจด้วยตนเอง หากพบมีผลบวกให้รีบแจ้งผลการตรวจไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งหากไม่มีอาการจะรักษาด้วยการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยจะมีการจัด Set Box ยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีทีมแพทย์โทรสอบถามอาการเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากพบว่ามีอาการแย่ลงจะได้ส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนการบริหารจัดการเตียงของจังหวัดเชียงใหม่นั้น สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือไม่มีอาการ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมศูนย์แยกกักชุมชน (Community Isolation) ส่วนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดง หรืออาการหนักซึ่งต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานสำรองเตียงไปยังจังหวัดข้างเคียง กรณีจำนวนเตียงดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดงในจังหวัดไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention For COVID-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ทั้งการเว้นระยะห่าง การล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วางแนวทางระดมเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วย ATK เพื่อตัดวงจรการระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ พร้อมประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาจำนวนมาก และกระจายไปยังศูนย์ฉีดทั้งในเขตเมืองและอำเภอต่าง ๆ เพื่อเร่งฉีดให้ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการที่รุนแรง เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียชีวิต 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่ายังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน และเมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว เชื่อว่าจะมีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับปกติ ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้น มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตน้อยมาก ซึ่งผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น หัวใจขาดเลือด ซึ่งเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนในระยะ 1 เดือน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่