เชียงใหม่พบการระบาดโควิด-19 ในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายแห่ง ชี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

blank

เชียงใหม่พบการระบาดโควิด-19 ในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายแห่ง ชี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (8 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 374 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 4 ราย โดยมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย ขอนแก่น และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลืออีก 370 เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ ร้านซ่อมรถ AN การช่าง หมู่ 3 ตำบลหนองหอย 7 ราย ,หมู่บ้านการเคหะหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 6 ราย ,ไซต์งานก่อสร้างบ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด 6 ราย และบ้านนายจ้าง หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 4 ราย

blank

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 20 ราย ,ตลาดวโรรส 3 ราย ,ตลาดประตูก้อม 2 ราย ,ตลาดหนองหอย 2 ราย ,ตลาดรวมโชค 2 ราย ,ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดต้นลำไย ตลาดยางเนิ้ง ตลาดเอื้องคำ ตลาดเจริญเจริญ ตลาดกิ่วแลน้อย สันป่าตอง ตลาดแม่โจ้พลาซ่า พบแห่งละ 1 ราย

blank

ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน และวันนี้พบในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายที่ เช่น โรงงานส้มประวิทย์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง ,บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ,โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ,เซนทรัลแอร์พอร์ต ,บริษัทพรีโก้ อำเภอสันกำแพง ,โรงแรมยูเรเชีย  ,โกลบอลเฮ้าส์ อำเภอสารภี ,โรงพยาบาลลานนา ,โรงพยาบาลหางดง และอีกหลายแห่ง พบรายใหม่ 1-2 ราย ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 122 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัวพบอีก 35 ครอบครัว กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ รวมผู้ติดเชื้อ 66 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 83 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 2 รายวันนี้ รายแรก เป็นชายไทย อายุ 82 ปี มีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และไตวาย ประวัติการติดเชื้อไม่ชัดเจน และได้รับวัคซีนชนิดซิโนแวค 1 เข็ม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไอ หายใจเหนื่อย ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน เหนื่อยหอบมากขึ้น รถฉุกเฉินจึงนำส่งที่โรงพยาบาลนครพิงค์  ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด จึงรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 6 พฤศจิกายนติดเชื้อเข้ากระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิต เวลา 03.05 น.

blank

อีกราย เป็นชายไทย อายุ 85 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และไตวาย ติดเชื้อจากคนในครอบครัว และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โดยวันที่ 28 ตุลาคม บุตรชายติดเชื้อโควิด จึงได้ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฝาง วันที่ 4 พฤศจิกายน เหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ให้การรักษาแบบประคับประคอง จนวันที่ 6 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิต เวลา 06.00 น.

blank

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่