การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ผ่อนค่าไฟ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

2877

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ผ่อนค่าไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากโควิด-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้
– แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments