เชียงใหม่เปิดจุดตรวจโควิด 4 จุด 4 มุมเมือง ตั้งแต่วันนี้ – 17 พ.ย. 64 นี้

1390

เชียงใหม่เปิดจุดตรวจโควิด 4 จุด 4 มุมเมือง ตั้งแต่วันนี้ – 17 พ.ย. 64 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ขอเชิญรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK 4 จุด ทั่วมุมเมือง และ จัดหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน ดังนี้
สำนักงานแขวงศรีวิชัย
-ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง (เริ่ม 8 พ.ย. 64)
สวนสุขภาพบ้านเด่น
 นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2564
– วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ณ จุดตรวจวัดบ้านท่อ และ ที่ทำการชุมชนศรีลานนา
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ณ ริมถนน หน้าตลาดวโรรส
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ณ สถานีกู้ภัยทางน้ำ ริมถนนวังสิงห์คำ และ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.