ทดลองปิดจุดกลับรถมาลาเรีย ช่วง 16.00-18.00 น. เป็นเวลา 3 เดือน หลังพบมีทำให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

blank

ทดลองปิดจุดกลับรถมาลาเรีย ช่วง 16.00-18.00 น. เป็นเวลา 3 เดือน หลังพบมีทำให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ด้วยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทราบถึงปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณแยกประตูสวนดอก(ด้านนอก)ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้กลุ่มงานจราจรฯร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ พยายามที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ยังไม่บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจนัก ในอนาคตอันใกล้นี้หากสถานการณ์โรคระบาดเบาบางลง จะทำให้จุดดังกล่าวมีปริมาณจำนวนรถเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นตามมาได้

blank

ดังนั้นกลุ่มงานจราจรฯ จึงได้ทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาการจราจรแยกประตูสวนดอกขึ้น โดยจะทดลองปิดจุดกลับรถมาลาเรีย ห้ามรถที่มาจากถนนสุเทพและรถที่ออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชกลับรถ ณ จุดดังกล่าว แต่ให้ไปใช้จุดกลับรถ โรงพยาบาลเชียงใหม่รามแทน จะทดลองเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ห้วงเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.

เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกและปลอดภัย รถเคลื่อนตัวได้ดีลื่นไหลไม่สะดุด จึงประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้ปฏิบัติตาม ป้าย เครื่องหมายบนพื้นทาง และสัญญาณจราจร ดังนี้รถที่วิ่งมาจาก ถนนสุเทพหรือออกจากด้านในโรงพยาบาลมหาราชฝั่งประตูเวชศาสตร์ ครอบครัว ถนนบุญเรืองฤทธิ์ หากจะกลับรถเข้าคูเมืองด้านใน ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบุญเรืองฤทธิ์ แล้วไปใช้จุดกลับถัดไป(จุดกลับรถ รพ.เชียงใหม่ราม) สำหรับจุดกลับรถเดิม(หน้าสนง.มาลาเรีย)จะปิดห้ามกลับรถ(เว้นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มาจากด้าน ร.ร.วัฒโนฯ ที่ขับมาช่องทางขวาสุดเท่านั้น)

โปรดศึกษาข้อมูลวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

blankblankblank