ม.แม่โจ้ แถลงชี้แจงกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย ขณะนี้ได้กักตัวในศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยแล้ว

1901

ม.แม่โจ้ แถลงชี้แจงกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย ขณะนี้ได้กักตัวในศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยแล้ว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ร้องเรียนสอบถามว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนโดยรอบอำเภอสันทราย ดังนี้

1. ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 งานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วย ATK แบบปูพรมทั้งหมดให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพัก จำนวน 308 คน รวมถึงแม่บ้านและบุคคลภายนอกที่มาเล่นกีฬาบริเวณสนามกีฬา ซึ่งผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวน 7 คน ทั้งหมดได้รับการส่งตัวเข้าติดตามดูอาการที่ MJU Hospitech (CI) แล้ว และผู้สัมผัสทั้งหมดได้รับการกักตัวแยกจากผู้อื่น โดยทั้งหมดจะได้รับการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อไป

2. มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ โรงอาหารเทิดกสิกร สนามกีฬาอินทนิล สนามวอลเลย์บอล และอาคารหอพักทั้งหมด

3. มหาวิทยาลัยได้ปิดการให้บริการพื้นที่สนามกีฬาทุกชนิดเป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

4. MJU Hospitech ศูนย์พักคอยอำเภอสันทราย (อาคารธรรมศักดิ์มนตรี และอาคารศูนย์ที่พัก) บริหารจัดการโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดแบ่งโซนผู้เข้าพักอย่างเป็นสัดส่วน มีระบบการสัญจร ระบบความปลอดภัย และระบบการกำจัดขยะติดเชื้อทั้งหมดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

5. ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ฉีดวัคซีน สามารถ Walk in เข้าไปฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 Pfizer และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน Booster dose เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรที่ได้รับการฉีควัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และยังไม่เคยได้รับวัคซีน Booster dose เข็มที่ 3 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน Booster (AstraZeneca) ผ่านระบบ ก๋ำแปงเวียง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ขอเน้นย้ำให้นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนต่าง ๆ ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตินี้ไปด้วยกัน

blank