เชียงใหม่โควิดยังวิกฤต วันนี้พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 492 ราย ด้านยอดฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 65.48 ของประชากรทั้งหมด

1425

เชียงใหม่โควิดยังวิกฤต วันนี้พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 492 ราย ด้านยอดฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 65.48 ของประชากรทั้งหมด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (3 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 492 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 488 ราย อีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 13,664 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,513 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 234 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 120 ราย Community Isolation (CI) 2,403 ราย Home Isolation (HI) 61 ราย โรงพยาบาลรัฐ 465 ราย โรงพยาบาลเอกชน 916 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 73 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,666 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 741 ราย อาการหนัก (สีแดง) 106 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 17,833 ราย และรักษาหายแล้ว 12,902 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 305 ราย
ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,132,322 คน คิดเป็นร้อยละ 65.48 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 211,825 คน คิดเป็นร้อยละ 64.64 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 111,391 คน คิดเป็นร้อยละ 91.95 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 745,001 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่