เชียงใหม่ เผยการติดเชื้อในครอบครัว-ชุมชนแรงงานต่างด้าว ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เหตุไม่คิดตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง-ไม่เคร่งครัดกักตัว

1810

เชียงใหม่ เผยการติดเชื้อในครอบครัว-ชุมชนแรงงานต่างด้าว ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เหตุไม่คิดตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง-ไม่เคร่งครัดกักตัว

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 2 พ.ย. 64 ระบุว่า สถานการณ์การติดเชื้อในครอบครัวและการติดเชื้อในชุมชนแรงงานต่างด้าวพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ระมัดระวังและไม่แยกตัวจากคนในครอบครัว จนกระทั่งมีอาการจึงเข้ารับการตรวจ

blank

ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงจะตั้งจุดตรวจจากรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่ม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงศรีวิชัย สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สำนักงานเทศบาลแขวงศรีวิชัย ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงเม็งรายและแจ่งหัวลิน สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์ ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงนครพิงค์ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจที่โรงเรียนวัดป่าแพ่ง และผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงกาวิละ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ หอประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น

blank

นอกจากนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดแคมเปญพิเศษเพิ่มทีมเจ้าหน้าที่ลงตรวจ ATK และฉีดวัคซีนเชิงรุกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งไทยและพี่น้องต่างด้าว ในชุมชนต่างๆ เข้ารับการตรวจ ATK หากมีผลลบ จะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ต่อไป