ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,574 ราย

99

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
รวม 7,574 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,793 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 256 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 515 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,898,900 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,279 ราย
หายป่วยสะสม 1,782,555 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,444 ราย
———————
เสียชีวิต 78 ราย

Facebook Comments