ทดลองปรับการจราจร “แยกแม่คาว-สามแยกสันทรายน้อย” เริ่ม 1 พ.ย. 64

756

ทดลองปรับการจราจร “แยกแม่คาว-สามแยกสันทรายน้อย” เริ่ม 1 พ.ย. 64

สถานีตำรวจภูธรสันทราย ประชาสัมพันธ์ การทดลองปรับระบบการจัดการจราจรแยกแม่คาว และสามแยกสันทรายน้อย “ เริ่มวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 “  เนื่องด้วย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ,กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,สถานีตำรวจภูธรสันทราย ร่วมกันทดลองปรับระบบการจัดการจราจร “ทางแยกแม่คาว และ ทางแยกสันทรายน้อย” โดยเป็นการปล่อยรถทางตรงวิ่งสวนทาง รถที่เลี้ยวขวาจะต้องจอดรถไฟสัญญาณเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข 118 ส่วนการจราจรบนถนนสายรอง และถนนวงแหวนรอบกลางยังคงจัดการจราจร ปล่อยรถรูปแบบเดิม

*หมายเหตุ*
1.บนถนนสายหลัก ทางหลวง 118 เชียงใหม่-เชียงราย ขาเข้าและขาออกเมืองของทั้งสองแยก “จะเพิ่มช่องทางรอรถเลี้ยวขวาอีก 1 ช่องทาง” (รวมเป็น 2 ช่องทาง)
2.รถเลี้ยวขวาต้องจอดรอไฟสัญญาณจราจร
3.ชั่วโมงเร่งด่วน เช้า/เย็น จะบริหารการจราจรร่วมกันทั้งสองทางแยก


Facebook Comments