กระจายหลายพื้นที่ ….เชียงใหม่แถลง รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ +403 ราย (28 ต.ค. 64)

blank

กระจายหลายพื้นที่ ….เชียงใหม่แถลง รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ +403 ราย

วันนี้ (28 ต.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 403 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 12 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ หลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 117 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 52 ราย, ตลาดสันป่าข่อย 26 ราย, หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 14 ราย, หมู่ 4 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง 5 ราย, พนักงานกรุงศรีออโต้เชียงใหม่ และครอบครัว 4 ราย, ห้องเช่าแรงงานต่างด้าว หมู่ 5 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 4 ราย และอีกหลายเหตุการณ์ที่กำลังเริ่มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1-3 ราย

คลัสเตอร์เดิม จำนวน 123 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 31 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 21 ราย, ตลาดวโรรส 8 ราย, ชุมชนย่านช้างคลาน 8 ราย, หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 6 ราย, ชุมชนต่างด้าว หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง 6 ราย, กลุ่มเก็บลำไย หมู่ 3 ตำบลหางดง ฮอด 5 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-3 ราย พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 103 ราย โดยพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 48 ราย

คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสม 70 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางรายมีไทม์ไลน์ไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดประตูเชียงใหม่ในช่วงที่มีการระบาด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อ 69 ราย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในบ้านธรรมปกรณ์ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อีก 1 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว อยู่ระหว่างการคัดกรองอาการเพื่อนำเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล

คลัสเตอร์ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในส่วนตลาดเดิมยังคงเป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระหว่างการกักตัว และติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติมอยู่ โดยคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,471 ราย คลัสเตอร์ตลาดสันป่าข่อย มีผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสม 150 ราย คลัสเตอร์ตลาดวโรรส มีผู้ติดเชื้อสะสม 136 ราย ส่วนใหญ่รายใหม่จะเป็นกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านซึ่งพบระหว่างการกักตัว และผู้มีประวัติเข้าไปใช้บริการซึ่งพบระหว่างการให้สังเกตุอาการ

ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในตลาดสันป่าข่อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดตลาดสันป่าข่อยเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังเปิดดำเนินการแล้ว

และในวันนี้ ได้พบการระบาดที่จะแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ คือ หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อทีเดียว 14 ราย พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านที่ไปค้าขายที่ห้างโลตัสคำเที่ยง แล้วกลับบ้านช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน โดยในวันนี้ทีมควบคุมโรคอำเภอดอยเต่าได้ลงตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำแล้ว ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดอยเต่าได้ประกาศให้หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกแล้ว

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต เป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี ไม่มีประวัติโรคประจำตัว และไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ปัจจัยเสี่ยงเป็นการติดเชื้อในครอบครัว เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม คนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจคัดกรอง พบว่าติดเชื้อด้วย วันที่ 15 ตุลาคม รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับครอบครัว วันที่ 24 ตุลาคม เกิดเหตุจมน้ำในกาละมังระยะเวลาไม่แน่ชัด ทำการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 26 ตุลาคม แพทย์ประเมินพบว่าสมองตาย และเสียชีวิตลงในเวลา 14.25 น.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่