ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด “ตลาดสันป่าข่อย” เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 64

blank

ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด “ตลาดสันป่าข่อย” เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 64

วันที่ 28 ต.ค. 64 คลัสเตอร์ตลาดสันป่าข่อย พบติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย รวมสะสมแล้ว 44 ราย ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในตลาดสันป่าข่อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดตลาดสันป่าข่อยเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังเปิดดำเนินการแล้ว