ปลดล็อก! ไม่กำหนดเวลาจบปริญญาตรี-โท-เอก ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ยังถูกรีไทร์ตามเดิม

blank

ปลดล็อก! ไม่กำหนดเวลาจบปริญญาตรี-โท-เอก ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ยังถูกรีไทร์ตามเดิม

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) มีมติยกเลิกกรอบเวลาสำเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา จากเดิมที่กำหนดระดับปริญญาตรีเรียน 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี ปริญญาโท 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี ปริญญาเอก 3 ปี ไม่เกิน 6 ปี เป็นไม่กำหนดเวลาจบการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนการรีไทร์ยังคงมีอยู่ หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ กมอ. กำลังแก้กฎหมายให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 2 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา