ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

290

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
รวม 9,658 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,879 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 550 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 218 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,856,110 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,526 ราย
หายป่วยสะสม 1,739,397 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 99,144 ราย
———————
เสียชีวิต 84 ราย