ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

blank

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

-รวม 8,452 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,654 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 631 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,846,452 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,449 ราย
หายป่วยสะสม 1,730,871 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,096 ราย
———————
เสียชีวิต 57 ราย