เชียงใหม่ ประกาศปิดฆ่าเชื้อ “ตลาดประตูเชียงใหม่” 26-28 ตุลาคม ย้ำผู้ที่จะกลับมาเปิดค้าขายได้นั้น ต้อง มีผลโควิดเป็นลบภายใน 3 วัน และฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 

blank

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดฆ่าเชื้อ “ตลาดประตูเชียงใหม่” 26-28 ตุลาคม ย้ำผู้ที่จะกลับมาเปิดค้าขายได้นั้น ต้อง มีผลโควิดเป็นลบภายใน 3 วัน และฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ

blank

สำหรับตลาดประตูเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสม 106 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทาน อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มผู้มีผลบวก ว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ใช้บริการ และผู้ที่มาขอตรวจจากตลาดอื่น โดยการควบคุมโรคจะใช้แนวทางเดียวกับตลาดวโรรส คือ ปิดดำเนินการเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคเดียวกัน คือ ทุกคนต้องมีผลการตรวจภายใน 3 วัน เป็นลบ ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หลังเปิดดำเนินการแล้ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank