ม.แม่โจ้ เตรียมเปิดศูนย์พักคอยชุมชน รองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” ได้รวม 120 คน

blank

ม.แม่โจ้ เตรียมเปิดศูนย์พักคอยชุมชน รองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” ได้รวม 120 คน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิด MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย รองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประชุมหารือร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ) และ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ซึ่งสามารถรองรับผู้สัมผัสเชื้อได้รวม 120 คน

นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและเป็นระบบจนสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังได้มีการลงนามความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการจัดตั้ง สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech เตรียมรองรับผู้สัมผัสเชื้อที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสันทรายตามข้อวินิจฉัยของทีมแพทย์ ด้วยศักยภาพดังกล่าว ทั้ง 3 ฝ่าย ได้เตรียมเปิด MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย เพื่อช่วยกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กำลังวิกฤตในขณะนี้

สำหรับกลุ่มผู้เข้าพักใน MJU Hospitech เป็นกลุ่ม “สีเขียว” ที่ต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนาม ตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ เท่านั้น และจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.สันทราย บริหารจัดการระบบโดยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบกล้อง CCTV มีทีมคณะพยาบาล ม.แม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่ ระบบการกำจัดขยะทั้งหมดจะมีบริษัทที่รับเหมาดำเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อจัดการอย่างปลอดภัยทั้งระบบ และมีการจัดสรรเส้นทางสัญจรเข้า-ออก แยกเฉพาะไม่ปะปนกับผู้สัญจรทั่วไป

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสันทราย จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างดีที่สุด”

blank

แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ / รายงาน