อ.สารภี เตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นี้

blank

อำเภอสารภี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนาและประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสารภี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นี้ ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ที่ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี พร้อมด้วย พระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อเตรียมในการจัดงานโครงการทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนาและประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน และอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ล่วงลับที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นยางนา พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

blank

สำหรับพิธีดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้นจะมี พิธีสวดถอนสิ่งอัปมงคล (ขึด) พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาต้นยางนา พิธีทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวง พิธีเรียกขวัญให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัย และพิธีเปลี่ยนผ้าต้นยางนา-และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ร่วมกันปลูกต้นยางนาและผู้บำรุงรักษาต้นยางนาซึ่งล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งรุกขเทวดาที่รักษาต้นยางนาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง

blank

ในการนี้ นางสาวศิริกานดา รัตน์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดการรับบริจาคเงินในการจัดงาน ล่าสุด มีผู้ร่วมบริจาคเงินแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 84,698 บาท ทั้งนี้หากประชาชนที่สนใจมีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญในพิธีครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 0202202283038 ชื่อบัญชี โครงการทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลสารภี โทร. 084-3785086 , 081-1112729

blankblankblank

ข่าว : วีรพล ขนานเภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank