วันที่ 23 ต.ค.64 ทะลุสี่ร้อยอีกครั้ง …เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +461 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย‼️

1057

วันที่ 23 ต.ค.64 ทะลุสี่ร้อยอีกครั้ง …เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +461 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย‼️