เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด ผู้ค้าในตลาด

blank

เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด ผู้ค้าในตลาด

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ค้าในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มที่ 1) ในวันที่ 23 และ 25 ตุลาคม 2564 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (Walk-in ฉีดได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่าย)