เปิดท่องเที่ยว “เขื่อนแม่กวง” 1 พ.ย. นี้ ย้ำห้ามดื่มแอลกอฮอล์-แคมป์ปิ้ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

blank

เปิดท่องเที่ยว “เขื่อนแม่กวง” 1 พ.ย. นี้ ย้ำห้ามดื่มแอลกอฮอล์-แคมป์ปิ้ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่ ประกาศระบุว่าทางเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะทำการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บริเวณเขื่อนฝั่งซ้าย

โดยมีระเบบียบข้อปฏิบัติในการเข้าชม ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด

2. ห้ามจอดรถบนสันเขื่อนฝั่งซ้ายโดยเด็ดขาด สามารถจอดบริเวณไหล่ทางก่อนขึ้นสั่นเขื่อนฝั่งซ้ายเท่านั้น

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสันเขื่อน

4. ปิดการเยี่ยมชมเขื่อนในเวลา 18.30 น.

5. งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนการ Camping

6. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

blank