“ผู้ที่จะซื้อของ” ในตลาดเมืองใหม่ เทศบาลฯเปิดลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

6388

“ผู้ที่จะซื้อของ” ในตลาดเมืองใหม่ เทศบาลฯเปิดลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดลงทะเบียนผู้ต้องการซื้อของในตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยมีข้อกำหนดในการลงทะเบียน ดังนี้

✔️ผู้ลงทะเบียนต้องมีอีเมล์ของ Gmail
✔️กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
✔️อัพโหลดภาพเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ วัคซีนอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลงในระบบ

? ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/regCMmkt
หรือสแกน QR Code

ระบบจะส่งอีเมล์ตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านกรอกไว้ และท่านสามารถแสดงเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้ทันที

?โปรดแสดงเอกสารยืนยันการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ก่อนเข้าไปซื้อของในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ

Facebook Comments