ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

blank

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

–  รวม 9,810 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,001 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 679 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 120 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 1,802,526 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 10,513 ราย
หายป่วยสะสม 1,683,021 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 102,317 ราย
———————
เสียชีวิต 66 ราย