blank
blank

246877376_3026435440929373_5409401509844422259_n

ต้อม เรนโบ
245871902_3026435404262710_4575649805435472951_n

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเตรียมมอบรางวัลแก่อำเภอที่ฉีดวัคซีนได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 3 ธ.ค. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง...
error: Alert: Content is protected !!