รพ.หางดง ประกาศ‼ แจ้งผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ให้สังเกตอาการ 14 วัน

599

รพ.หางดง ประกาศ แจ้งผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ให้สังเกตอาการ 14 วัน

โรงพยาบาลหางดง ประกาศแจ้งเฝ้าระวัง สำหรับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.หางดง ม.นอร์ท เชียงใหม่ ในวันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2564

ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย ) หากมีอาการผิดปกติ ให้ติดต่อสอบถามขอตรวจหาเชื้อได้ โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใกล้บ้านท่าน

รายละเอียดผู้รับบริการ มารับบริการ เมื่อ
– วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่พบเชื้อโควิด-19 เป็น คิวที่ 809 (ได้รับวัคซีนประมาณ 12.56 น.)
– วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่พบเชื้อโควิด-19 เป็น คิวที่ 901 (ได้รับวัคซีนประมาณ 13.46 น.)

Facebook Comments