รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564

183

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564

กราฟ ผู้ติดเชื้อโควิด ที่เชียงใหม่
16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564
สิงหาคม

 

-16 ส.ค. 64 จำนวน 53 ราย

-17 ส.ค. 64 จำนวน  34 ราย

-18 ส.ค. 64 จำนวน 37 ราย

-19 ส.ค. 64 จำนวน  41 ราย

-20 ส.ค. 64 จำนวน 51 ราย

-21 ส.ค. 64 จำนวน 35 ราย

-22 ส.ค. 64 จำนวน  36 ราย

-23 ส.ค. 64 จำนวน 27 ราย

-24 ส.ค. 64 จำนวน  16 ราย

-25 ส.ค. 64 จำนวน 16 ราย

-26 ส.ค. 64 จำนวน  36 ราย

-27 ส.ค. 64 จำนวน 48 ราย

-28 ส.ค. 64 จำนวน 49 ราย

-29 ส.ค. 64 จำนวน 31 ราย

-30 ส.ค. 64 จำนวน 34 ราย

-31 ส.ค. 64 จำนวน 27 ราย

กันยายน 64

-1 ก.ย.64 จำนวน 28 ราย

-2 ก.ย.64 จำนวน  22 ราย

-3 ก.ย.64 จำนวน 27 ราย

-4 ก.ย.64จำนวน  24 ราย

-5 ก.ย.64 จำนวน 14 ราย

-6 ก.ย.64 จำนวน 27 ราย

-7 ก.ย.64 จำนวน 38 ราย

-8 ก.ย.64 จำนวน 26 ราย

-9 ก.ย.64 จำนวน 57 ราย

-10 ก.ย.64 จำนวน 38 ราย

-11 ก.ย.64 จำนวน 33 ราย

-12 ก.ย.64 จำนวน 62 ราย

-13 ก.ย.64 จำนวน 96 ราย

-14 ก.ย.64 จำนวน 54 ราย

-15 ก.ย.64 จำนวน 92 ราย

-16 ก.ย.64 จำนวน 126 ราย

Facebook Comments