16 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง คลัสเตอร์ Chiang Mai Frozen Food อ.สันทราย วันนี้พบติดเชื้อเพิ่ม +89 ราย รวมสะสมแล้ว 226 ราย

206

16 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง คลัสเตอร์ Chiang Mai Frozen Food อ.สันทราย วันนี้พบติดเชื้อเพิ่ม +89 ราย รวมสะสมแล้ว 226 ราย

16 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง พบผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย 89 ราย ทำให้ยอดรวมคลัสเตอร์นี้ 226 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวใน Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) ของจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 76 ราย Home Quarantine (HQ) 7 ราย และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย ทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบควบคุมโรคแบบ Bubble and Seal จึงทำให้ไม่แพร่กระจายสู่ชุมชน
Facebook Comments