16 ก.ย. 64 เชียงใหม่ วันนี้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +126 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 118 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย

814

16 ก.ย. 64 เชียงใหม่ วันนี้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +126 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 118 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย

….รายละเอียดแถลงเย็นนี้วันที่ 16 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +126 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 118 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 7,685 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 581 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,996 ราย
– เสียชีวิตสะสม 38 ราย