ศบค. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับการเปิดประเทศให้ทันในช่วง High Season ในปีนี้

211

ศบค. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับการเปิดประเทศให้ทันในช่วง High Season ในปีนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ตอบคำถามผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวว่า ศบค. มีความพร้อมต่อแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง เพื่อจักได้เตรียมความพร้อม นายแพทย์ทวีศิลป์ฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งการให้มองไปถึงฤดูการท่องเที่ยวคือในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี หรือเรียกว่าช่วง High Season ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยเมื่อวิถีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปการอาศัยอยู่ร่วมกับโควิด -19 จำเป็นต้องปรับตัว จึงได้ให้นโยบายเพื่อให้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้ทันช่วง High Season หรือไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

โดยมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปเตรียมดูพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิด – 19 หรือ COVID Free Tourist Area Sandbox เช่นเดียวกับที่ Phuket Sandbox ที่ได้เปิดรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ดังนี้

1. ในเรื่องของพื้นที่ ว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง อาทิเป็น เกาะหรือไม่ มีสนามบินหรือไม่ กำหนดเส้นทางเข้าออกได้อย่างชัดเจนหรือไม่

2. กำหนดมาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่นั้นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการ พิจารณาความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ จำนวนการติดเชื้อในพื้นที่ว่ามีมากหรือไม่ จำนวนการฉีดวัคซีนในพื้นที่

3. ความสามารถในการรักษา ถ้าเกิดการระบาด การควบคุมโรค มีพื้นที่ บุคคลากรในการรักษาเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ และได้มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่นำร่อง หรือ sandbox อื่นๆ เพิ่มเติม โดยอาจกำหนดเป็น 2 ระยะ เพื่อทดลองดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ระยะที่สองอาจเป็นพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมที่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ในต่างจังหวัด พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาจจะอยู่ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ

ในโอกาสนี้ โฆษก ศบค. ได้ทิ้งท้าย เน้นย้ำว่า ขอให้การ์ดอย่าตก สวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย อย่าสัมผัสใบหน้า เว้นระยะห่าง รวมทั้งหากได้รับวัคซีนแล้ว ยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเองอยู่เสมอเช่นกัน

Facebook Comments