คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดร้านเมายำ คาเฟ่ สันติธรรม หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

139
blank

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดร้านเมายำ คาเฟ่ สันติธรรม หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดร้านเมายำ คาเฟ่ สันติธรรม หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันนี้ (15 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า ได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ในร้านเมายำ คาเฟ่ สันติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนราชดำริ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมสอบสวนโรคพิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ทั้งนี้กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564
blank
blank
///////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
15 กันยายน 2564