14 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลงพบคลัสเตอร์ใหม่ “การระบาดในพนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง” วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม +9 ราย รวมสะสมแล้ว 11 ราย

796

14 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลงพบคลัสเตอร์ใหม่ “การระบาดในพนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง” วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม +9 ราย รวมสะสมแล้ว 11 ราย

14 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลงคลัสเตอร์ใหม่ พนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง วันนี้พบเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 11 ราย โดยพบว่ามีสามี-ภรรยาที่อยู่ในกองการศึกษาติดเชื้อ เบื้องต้นทราบว่าภรรยามีการป่วยก่อน แต่ยังไม่ทราบแหล่งของการติดเชื้อ และได้มีการแพร่ระบาดไปในกองการศึกษา กลุ่มวงสังสรรค์ จนแพร่กระจายไปยังกองช่าง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งกักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูง และวางแผนการตรวจคัดกรองอีกรอบในสัปดาห์หน้า
Facebook Comments