ด่วน บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว วันนี้ติดโควิดเพิ่ม +52 ราย ประชาชนท่านใด ที่เดินทาง เพื่อไปทำธุระในหมู่บ้านหนองเต่า ในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา ให้ไปแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการคัดกรองและพิจารณาเข้ารับการตรวจโควิด-19

733

ด่วน บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว วันนี้ติดโควิดเพิ่ม +52 ราย ประชาชนท่านใด ที่เดินทาง เพื่อไปทำธุระในหมู่บ้านหนองเต่า ในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา ให้ไปแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการคัดกรองและพิจารณาเข้ารับการตรวจโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประกาศเรื่องเร่งด่วน ประชาชนท่านใด ประวัติดังต่อไปนี้

เดินทางเพื่อไปทำธุระในหมู่บ้านหนองเต่า สัมผัส ใกล้ชิด ประชาชนในหมู่บ้านหนองเต่า หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่บ้านหนองเต่า ในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา ให้ไปแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการคัดกรองและพิจารณาเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่รพ.เชียงดาว หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเมื่อวานนี้

วันนี้พบผู้ป่วยในพื้นที่บ้านหนองเต่า เพิ่ม 52 ราย ทั้งนี้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังจะทำการประกาศแจ้งอีกครั้ง

Facebook Comments