ศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่าง 17-20 ก.ย. 2564 และจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 21 ก.ย. 64

157
blank

ศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่าง 17-20 ก.ย. 2564 และจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 21 ก.ย. 64

blank
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน – วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะปิดให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราว “โดยจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 21 กันยายน” ขณะที่ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.นครพิงค์ ยังเปิดให้บริการทุกวันตามปกติ

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวันดังกล่าว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ,7 โรคเรื้อรัง,โรคอ้วน,สตรีมีครรภ์ ที่ต้องการฉีดวัคซีน มาใช้บริการที่ศูนย์ฉีด รพ.นครพิงค์แทน หรือ รอรับบริการที่ศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หลังจากวันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป
ที่มา : Pr Chinagmai