เชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +33 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย

912

เชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +33 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย

วันที่ 11 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +33 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 7,255 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 400 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,798 ราย
– เสียชีวิตสะสม 38 ราย
blank