โรงพยาบาลหางดง ประกาศแคมเปญ 1 แถม 1 สำหรับผู้ที่พาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะวันที่ 11-12 กันยายน 2564 นี้

434

โรงพยาบาลหางดง ประกาศแคมเปญ 1 แถม 1 สำหรับผู้ที่พาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะวันที่ 11-12 กันยายน 2564 นี้

โรงพยาบาลหางดง ประกาศแคมเปญ 1 แถม 1 สำหรับผู้ที่พาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มาฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้ที่พามาจะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 ท่าน เฉพาะวันที่ 11-12 กันยายน 2564 นี้
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์ฉีด ม.นอร์ท-เชียงใหม่ โถงชั้นล่างหอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง*
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-2679700 และ 093-1400584
Facebook Comments