เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีน รพ.สวนดอก เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1) สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และ ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม / หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม วันที่ 13  และ 17 กันยายน 2564 นี้

360
blank

เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีน รพ.สวนดอก เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1) สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และ ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม / หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม วันที่ 13  และ 17 กันยายน 2564 นี้

blank

เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)
สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม / หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม
หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI) มากกว่า 30 ( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลัง2 )
เปิดให้วอล์คอิน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ( รับวอล์คอิน 500 ราย )
– ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ( รับวอล์คอิน 1,000 ราย )
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาเพื่อเข้ารับบริการ
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)