ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด คลัสเตอร์ บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ พร้อมนำมาตรการ bubble and seal มาใช้ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงงาน

2005

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลัสเตอร์บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอสันทราย พร้อมนำมาตรการ bubble and seal มาใช้ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงงาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ก.ย. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือร่วมกับอำเภอสันทราย และผู้ประกอบการของบริษัท จากกรณีที่พบพนักงานของ บริษัทติดเชื้อโควิด-19 และได้มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างในกลุ่มของพนักงานด้วยกัน ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้ประกาศให้เป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้

จากการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ พบว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยพร้อมจัดทำมาตรการ bubble and seal ภายในโรงงาน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคไม่ให้กระจายไปสู่พื้นที่ภายนอกได้ รวมถึงการจัดสวัสดิการ ที่พักกักตัว และดูแลพนักงานของบริษัทอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมที่ทางบริษัท ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าสำหรับรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อประสบกับสถานการณ์จริง และถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของสถานประกอบการ ซึ่งทางจังหวัดจะได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมโควิดอำเภอสันทราย ประสานการทำงานกับทางบริษัท เพื่อจะร่วมกันระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคลัสเตอร์นี้ให้ได้โดยเร็ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments