ศบค. มีมติ!! คงระดับพื้นที่สถานการณ์ เชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) เหมือนเดิม

824

ศบค. มีมติ!! คงระดับพื้นที่สถานการณ์ เชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) เหมือนเดิม

วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบให้คงระดับของพื้นที่สถานการณ์ตามเดิม ดังนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 37 จังหวัด
– พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด
blank