9 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ บริษัท Chiang Mai Frozen Food อำเภอสันทราย  และ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 

1096

9 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ บริษัท Chiang Mai Frozen Food อำเภอสันทราย  และ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 

blank
1. คลัสเตอร์ใหม่ บริษัท Chiang Mai Frozen Food อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย เป็นพนักงานแผนกเดียวกัน 30 ราย และพนักงานประจำโรงอาหาร 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 32 ราย โดยเมื่อวานนี้ ได้พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว 1 ราย เป็นพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในแผนกคัดและบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการสอบสวนโรค คาดว่าน่าจะมีการระบาดมาสักระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งระบบ Bubble & Seal ให้กับพนักงานแล้ว ส่วนผู้มีผลบวก ได้นำเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ทั้งหมดแล้ว
2. คลัสเตอร์ใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 9 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน และช่วงดังกล่าวได้มีการจัดงานศพ งานบุญ และตลาดนัดในหมู่บ้านด้วย ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม