เคาะแล้ว! ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 อีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – พ.ย. 64

3789

เคาะแล้ว! ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39 อีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – พ.ย. 64

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคม เคาะลดอัตราเงินสมทบปี 2564 ม.33 และ ม.39 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 2.5 ทำให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เหลือเพียง 375 บาท จากเดิม 750 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ รอเสนอ ครม. พิจารณา

Facebook Comments